Bærekraft i Knif
Illustrasjon: FN

Bærekraft i Knif

Knif er en pådriver for bærekraft i verdikjedene vi er en del av.

Stort ansvar når vi representerer mange

Vi jobber aktivt med vår egen drift og våre samarbeidspartnere for å minimere negativ påvirkning på mennesker, sosiale forhold, miljø og dyrevelferd. Tjenestene og avtalene i Knif benyttes av en rekke frivillige og ideelle organisasjoner. På vegne av våre medlemmer skal vi i Knif bidra til å bevare miljøet, respekterer menneskerettigheter, ivareta arbeidstakerrettigheter og unngå korrupsjon og smøring. Bærekraftsarbeidet i Knif er delt inn i tre fokusområder; ansvarlig innkjøpspraksis, ansvarlig kapitalforvaltning og ansvarlig drift av egen virksomhet. De enkelte selskaper og virksomhetsområder i Knif definerer fokusområder og tiltak basert på de spesifikke risikoene som finnes i deres virksomhet og verdikjeder.

Fokusområder for bærekraft i Knif AS

Ansvarlig innkjøpspraksis

Omfatter innkjøpsavtalene for varer og tjenester som benyttes av våre medlemmer samt innkjøp til egen virksomhet

Ansvarlig kapitalforvaltning

Omfatter egne plasseringer samt avtalene innen kapitalforvaltning, bank og pensjon

Ansvarlig drift av egen virksomhet

Omfatter administrativ drift og reisevirksomhet samt egenproduserte tjenester

Knif er medlem av Etisk Handel Norge, og vårt bærekraftsarbeid er utformet på bakgrunn av deres metodikk som bygger på OECDs modell for ansvarlig næringsliv for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Årsrapport 2022

Årsrapport 2022

Knif oppfyller kravene Etisk handel Norge stiller for basisnivå. Her kan du lese bærekraftsrapporten for 2022.

Trykk her for Årsrapporten 2022
Knifs retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører

Knifs retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører

Knif stiller krav som omfatter menneskerettigheter, med særskilt fokus på rettigheter for barn, kvinner, marginaliserte grupper og arbeidstakere samt miljø, korrupsjon og dyrevelferd.

Les Knifs retningslinjer her
Policy for bærekraftig forretningspraksis i Knif

Policy for bærekraftig forretningspraksis i Knif

Både kundene og eierne til Knif er startet på ideelt grunnlag. Det er derfor spesielt viktig at Knif jobber for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø

Les Knifs policy her

Bærekraftige innkjøpsavtaler

Knif Innkjøp prioriterer leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, sosiale forhold, miljø og dyrevelferd i leverandørkjeden.

Les mer

Kontakt

Kåre Rønningen, Knif Innkjøp

Kåre Rønningen, Knif Innkjøp

Kommunikasjonssjef
40 40 59 80 Epost ikon ronningen@knif.no