Bærekraftige innkjøpsavtaler
Foto: iStock

Bærekraftige innkjøpsavtaler

Knif Innkjøp prioriterer leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling for mennesker, sosiale forhold, miljø og dyrevelferd i leverandørkjeden.

Knif Innkjøp er en pådriver for bærekraft i verdikjedene vi er en del av

Vi skal gjøre hverdagen enklere for frivillige og ideelle virksomheter. Derfor følger vi opp våre samarbeidspartnere tett i forhold til bærekraft. For oss er dette like viktig som å sikre lave priser og god kvalitet.

Hvordan følger vi opp våre samarbeidspartnere?

Prekvalifisering: Sikre at alle samarbeidspartnere oppfyller våre minimumskrav før vi inngår avtale

Kravene er beskrevet i våre retningslinjer, og omfatter menneskerettigheter med særskilt fokus på barn, kvinner, marginaliserte grupper og arbeidstakere, samt miljø, korrupsjon og dyrevelferd Trykk her for å lese våre retningslinjer for samarbeidspartnere og leverandører

Risikoanalyse med årlig screening av leverandørkjeden til hver enkelt samarbeidspartner

Denne prosessen omfatter identifikasjon og håndtering av risiko relatert til råvarer, produksjonsland, bransje og arbeidsforhold. Selskapets arbeidsmetodikk i forhold til bærekraft. Systemer for kvalitetsledelse og miljøledelse samt oppfølging av tidligere identifiserte forhold.

Dialog med utvalgte samarbeidspartnere basert på risikoanalysen.

Dialogen er en god plattform for å diskutere temaer som er identifisert som høy risiko eller ved alvorlige forhold som brudd på våre etiske retningslinjer. Vi bruker dialogen aktivt til å fremme krav og oppfordre til forbedring, og den gir oss et dypere innblikk i samarbeidspartnerens arbeidsmetoder og systemer.
Hvordan jobber Knif Innkjøp med åpenhetsloven?

Hvordan jobber Knif Innkjøp med åpenhetsloven?

Dette er nok det spørsmålet vi fikk oftest i fjor, sier Kåre Rønningen - ansvarlig for bærekraft i Knif Innkjøp

Les om vårt arbeid med åpenhetsloven
Retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere

Retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere

Knif Innkjøp stiller krav som omfatter menneskerettigheter, med særskilt fokus på rettigheter for barn, kvinner, marginaliserte grupper og arbeidstakere samt miljø, korrupsjon og dyrevelferd.

Les retningslinjene her
Policy for bærekraftig forretningspraksis

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Både kundene og eierne er startet på ideelt grunnlag. Det er derfor spesielt viktig at Knif Innkjøp jobber for en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø

Les policyen til Knif Innkjøp her
Klimaregnskap

Klimaregnskap

Knif Innkjøp publiserer vårt eget klimaregnskap i Klimahub, gratisportalen til Fjordkraft

Trykk her for å se vårt klimaregnskap for 2023
Årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Knif Innkjøp oppfyller kravene Etisk handel Norge stiller for basisnivå. Her kan du lese bærekraftsrapporten for 2023.

Trykk her for Årsrapporten 2023

Policy for sustainable business practices Knif Innkjøp

Click to read our Policy in English
Ønsker å velge etiske varer

Ønsker å velge etiske varer

Pris og kvalitet betyr mest når menigheter og kirkesamfunn gjør innkjøp, men de er åpne for å vektlegge etikk og miljø mer.

Les mer

Bærekraft i Knif

Knif er en pådriver for bærekraft i verdikjedene vi er en del av.

Les mer

Kontakt

Jan Tore Risdal, Knif Innkjøp

Jan Tore Risdal, Knif Innkjøp

Leder Salg og Storhusholdning
40 40 59 94 Epost ikon risdal@knif.no
Kåre Rønningen, Knif Innkjøp

Kåre Rønningen, Knif Innkjøp

Kommunikasjonssjef
40 40 59 80 Epost ikon ronningen@knif.no