Sareptaprisen 2020 til Kirkens SOS

Kirkens SOS får Sareptaprisen 2020 for sitt livsviktige arbeid med å møte mennesker i krise på telefon, melding og chat.

Les mer
KNIF er vårt førstevalg

Vi vil ha fokus på våre kjerneoppgaver og ikke på å forhandle innkjøpsavtaler. KNIF tar jobben med å lage konkurransedyktige avtaler med ulike leverandører

- Trond Ivar Vestre, Daglig leder / Konsernsjef Fretex

Les mer

Bærekraft i KNIF

KNIF er en pådriver for bærekraft i verdikjedene vi er en del av. Vi jobber aktivt med vår egen drift og våre samarbeidspartnere for å minimere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Les mer

Sareptaprisen

Sareptaprisen er innstiftet av Sparebanken Sør og KNIF for å skape oppmerskomhet omkring alt det gode verdiskapningsarbeidet som skjer i frivillige og ideelle organisasjoner.

Les mer