Organisasjon og ledelse – et nytt kurskonsept fra Knif Kompetanse

Engasjerte og bevisste ledere som vil utvikle og profesjonalisere det ideelle og frivillige Norge, vet at utviklingen skjer gjennom mennesker. Derfor utvides kursporteføljen høsten 2021.

Les mer
Nå kan du bli sertifisert som fundraiser - teori og praksis

Nå kan du bli sertifisert som fundraiser - teori og praksis

Utdannelsen, ved Nordic Fundraising Academy, går over ett år, og kan kombineres med full jobb.

Les mer

Bærekraft i KNIF

KNIF er en pådriver for bærekraft i verdikjedene vi er en del av. Vi jobber aktivt med vår egen drift og våre samarbeidspartnere for å minimere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Les mer
KNIF er vårt førstevalg

Vi vil ha fokus på våre kjerneoppgaver og ikke på å forhandle innkjøpsavtaler. KNIF tar jobben med å lage konkurransedyktige avtaler med ulike leverandører

- Trond Ivar Vestre, Daglig leder / Konsernsjef Fretex

Les mer