Rørosmeieriet
Foto: Rørosmeieriet

Rørosmeieriet

Grossistdistribuert leverandør for storhusholdning

Mat Storhusholdning Grossistdistribuert Meieriprodukter

Om leverandøren

Rørosmeieriet tilbyr økologiske meieriprodukter av høy kvalitet gjennom industrialisert håndverksproduksjon, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Røros-traktene.

Fordeler med Rørosmeieriet

Økologiske meieriprodukter av høy kvalitet

Produktene «Røros Smør» og «Røros Rømme» har vunnet «Beste Meieriprodukt» i «Det Norske Måltid»

Tilbyr gode råd om hvordan produktene kan brukes på ditt kjøkken

Flere spesialitets- og beskyttet betegnelse produkter

Salg gjennom ASKO og Servicegrossistene

Sjekk produkter, kampanjer og nyheter på Rørosmeieriet sin nettside.

Rørosmeieriet

Økologiske meieriprodukter

Rørosmeieriet er et heløkologisk meieri, dvs. at de utelukkende produserer økologiske meierivarer. I dag er det nærmere 30 ansatte ved Rørosmeieriets avdelinger på Tolga og Røros. I produksjonen legges det til grunn at økologiske råvarer fortjener en mest mulig skånsom behandling. Denne produksjonsmetoden gir en kvalitet som ivaretar mest mulig av råvarenes opprinnelige egenskaper.

Kontakt Knif Innkjøp

Jan Tore Risdal, Knif Innkjøp

Jan Tore Risdal, Knif Innkjøp

Leder Salg og Storhusholdning
40 40 59 94 Epost ikon risdal@knif.no
Lars-Eric Granqvist, Rørosmeieriet

Lars-Eric Granqvist, Rørosmeieriet

996 42 955 Epost ikon lars@rorosmeieriet.no