Spar strøm med tips fra Frelsesarmeen
Foto: iStock

Spar strøm med tips fra Frelsesarmeen

Frelsesarmeen har satt fokus på strømsparing og utarbeidet en liste med nyttige tiltak. Kanskje du finner noen tips til hvordan din organisasjon kan redusere strømforbruket?

Åtte nyttige strømtips

«Min bedrift»

Fjordkrafts bedriftsportal «Min Bedrift», gir dere oversikt over kostnader og forbruket, slik at dere kan følge med i sanntid på strømforbruket. Les mer her om Min Bedrift.

Reduser innetemperaturen med en grad

Å redusere innetemperaturen og/eller justere driftstider på varme- og styringsanlegg kan gi store utslag i kroner med dagens strømpriser. Temperaturen bør være rundt 20-22 grader. Spesielt i rom som ikke er i daglig bruk er det viktigere enn noensinne å være bevisst på at varmen ikke «bare står på».

Ha riktig temperatur på varmtvannet

Varmtvann er en annen stor strømforbruker. Temperaturen på berederen bør ikke være for høy, men heller ikke for lav. For å unngå legionellavekst bør innstilt temperatur på berederen være 65-70 grader. Er den høyere enn det går det unødvendig mye strøm på å holde temperaturen oppe.

Ha riktig temperatur på kjøl og frys

Kjøle- og fryseskap/rom er en annen av de store strømforbrukerne etter varme og varmtvann. Er temperaturen lavere enn 4 grader på kjøl og –18 på frys går det energi til spille.

Lad elbiler om natten

Har dere elbil bør ladetider stilles inn slik at disse i størst mulig grad lades på natten. Da er ofte strømmen billigere, og man unngår effekt-toppene (totalt samtidig strømforbruk) som man nå også betaler for.

Bruk lys fornuftig

Belysning er en mindre del av det totale strømforbruket, men også her er det viktig at det ikke brukes unødvendig strøm. Lyskilder bær være LED der det er mulig.

Andre tiltak

Nye tetningslister ved vinduer og/eller dører, utskifting av varmekilder, montering av varmepumper og lignende.

Vurdere ENØK-tiltak eller energikartlegging

 

Kilde: Frelsesarmeen