Frelsesarmeen og Fretex får ny IT-driftsplattform fra Advania
Foto: Advania

Frelsesarmeen og Fretex får ny IT-driftsplattform fra Advania

Frelsesarmeen har i alle år driftet en egen IT-løsning med support for sine ansatte fordelt på 150 lokasjoner.

Publisert: 01.09.2020 - Oppdatert: 26.09.2022

Frelsesarmeen og Fretex

Fra 2020 har de sammen med Fretex inngått avtale med Advania (Visolit) på levering av ny IT-driftsplattform til alle sine ansatte. Bente S. Gundersen som er leder for forvaltningsavdelingen i Frelsesarmeen sier om den nye avtalen: "Hos Advania fant vi vilje til nytenkning, oppmerksomhet på å ha gode og enkle løsninger og tydelig fokus på sluttbruker. Advania gir oss muligheten til å utnytte skyløsninger der det er mulig, samtidig som de også vil være en god partner på tjenester som ikke er skybaserte. Vi er overbeviste om at de vil være være en god partner for oss i årene som kommer." Den nye løsningen settes opp parallelt til dagens plattform, hvor alt skal leveres som standardiserte tjenester. Advania arbeider kontinuerlig med tjenesteutvikling, noe som gir Frelsesarmeen og Fretex tilgang til nye, moderne tjenester uten store investeringer, prosjekter og lange leveringstider. Målet er at alle som bruker løsningen skal ha en arbeidshverdag med høy tilgjengelighet, god ytelse og effektiv feilhåndtering når feilsituasjoner oppstår. Slik frigjøres tid til Frelsesarmeen og Fretex sitt viktige arbeid.

Mange ansatte i Frelsesarmeen og Fretex

Frelsesarmeen er en stor organisasjon med omlag 2 000 ansatte. Av disse er 140 offiserer, resten er sivilt ansatt. Nærmere 4 000 personer startet hvert år i ulike jobbprogram i regi av Fretex og 450 personer er ordinært ansatt i Fretex.

Flere nye kunder hos Advania

Knif Innkjøp opplever stor vekst på avtalen med Advania på IT-drift og ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med Tor Inge Utsogn, tutsogn@knifregnskap.no Bildetekst: Hallvard Eide Visolit, Bente S. Gundersen, Frelsesarmeen, Kjetil Rosnes, Advania, Lars Lunde, Fretex, Alisan Senel, Advania og Reidar Myre, Frelsesarmeen