Barnevakten – en stolt vinner av Sareptaprisen 2019
Foto: Sparebanken Sør

Barnevakten – en stolt vinner av Sareptaprisen 2019

Vinneren av Sareptaprisen er Barnevakten – en organisasjon som arbeider for å skape en trygg mediehverdag og gode medievaner for barn og unge.

Publisert: 02.09.2020 - Oppdatert: 23.05.2022

Vi gratulerer!

Ved hjelp av relativt beskjedne økonomiske midler, har Barnevakten fått til utrolig mye. De har på en imponerende måte fulgt med i den rivende medieutviklingen som har skjedd i samfunnet de siste årene.

Nettportal til skoler

De har siden oppstarten i 2001 hatt en stor betydning for blant annet foreldre, lærere, barnehage- og førskoleansatte og ikke minst for tusenvis av barn og unge i hele landet. Barnevakten blir benyttet av over halvparten av alle skolene i Norge og de lanserte tidligere i år en nettportal til skolene. Barnevakten er opptatt av å hindre kriminalitet mot barn og har inngått ett forpliktende forebyggingsprosjektet med Politiet. Barnevakten tilbyr blant annet foredrag, kurs og undervisning om nettvett og barns digitale liv til foreldre og pedagoger, samt vurderer og anmelder spill, filmer, apper, programmer og utstyr.

Holdningsskapende arbeid

Bakgrunnen for Barnevakten er at Norge opplevde en medierevolusjon på slutten av 90-tallet. NRK-monopolet ble opphevet, og flere nye TV-kanaler ble lansert. Nye og brukervennlige spill-konsoller førte til at dataspill ble populært, særlig blant mange barn og unge. Mange var bekymret for hvordan barn og unges liv ville bli påvirket på en negativ måte av det nye mediemangfoldet. Dette særlig fordi unge ble eksponert for et innhold med mer vold, økt seksuelt fokus, og et grovere språk enn det NRK hadde gitt rom for. Istedenfor å kjempe for forbud, bestemte de seg for å løfte fram de gode dataspillene og TV-programmene, og satte seg som mål å hjelpe familier og oppdragerinstitusjoner til å gjøre gode og riktige medievalg.

- Vi er utrolig takknemlig for å bli anerkjent på denne måten. Barnevakten har jobbet i snart 20 år med det vi brenner for – at barn og unge skal være trygge og bevisste mediebrukere. Denne prisen gir oss ytterligere frimodighet til å fortsette dette spennende og meningsfulle arbeidet, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

FNs barnekonvensjon

Barnevakten sin viktigste målgruppe er foreldrene, samt at de tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og er opptatt av å søke dialog med produsentene om godt medieinnhold for å få aktørene til å bli mer bevisst på barn og unge som mediebrukere.

Om Sareptaprisen

Sareptaprisen er innstiftet av Sparebanken Sør og Knif Innkjøp for å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapingsarbeidet som skjer innenfor frivillige og ideelle organisasjoner ut ifra en tolkning av «å få mye ut av lite». Prisen deles ut til en person, organisasjon, institusjon eller tilsvarende. Sareptaprisen består av et kunstverk av Per Fronth. Sammen med prisen følger et beløp på kr 150 000. Årets jury er: Knut Are Hole, styreleder i KNIF, Stein A. Hannevik, styreleder i Sparebanken Sør og Silje Kvamme Bjørndal, generalsekretær i KRIK. Vidar Blakseth, Sparebanken Sør og Kåre Rønningen, Knif har vært sekretærer for juryen.

Mer informasjon om Sareptaprisen

Les mer her

Bildetekst: En stolt prisvinner Leif Gunnar Vestbøstad i Barnevakten (midten) sammen med juryleder Silje Kvamme (KRIK) og Knut Are Hole, styreleder