Revidert HMS-kurs for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalget og ledere, Oslo
Foto: Delfin visuell kommunikasjon

Revidert HMS-kurs for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalget og ledere, Oslo

HMS-kurset er tilrettelagt for kontorvirksomheter i det frivillige og ideelle Norge. Kurset er utviklet spesielt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget, men passer også for ledere.

Kurs

Nøkkelinformasjon

Sted

KNIF

Storgata 33A

0184 Oslo

Tid

Torsdag 19. september

08:30-16:30

Legg til i kalender

Kursavgift

Kr. 3590

Meld deg på her

Frist: Onsdag 11. september

Ønsker du å ivareta et godt arbeidsmiljø? Ønsker du å få en god dialog mellom ansatte og ledelse?

Arbeidsmiljøloven pålegger daglig leder, verneombud og AMU å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Bruk av HMS som en integrert del av organisasjonsarbeidet er viktig for å kunne øke trivselsfaktoren i din organisasjon. I dette kurset gis det grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Virksomheter må ha verneombud

Fra 01.01.2024 ble det gjort endringer i regelverket om verneombud som sier at virksomheter med fem eller flere arbeidstakere må ha minst ett verneombud.

Kurset gir deg forståelig og anvendelig kunnskap på en engasjerende og pedagogisk måte, slik at du får en effektiv opplæring

Med bakgrunn i generelle tilbakemeldinger og anbefalinger fra arbeidstilsynet, er dette HMS-kurset nytt og revidert. Kursets innhold og varighet er forlenget for å gi mer tid til refleksjon, spørsmål og modning. Kurset er likevel komprimert, slik at du fortsatt får en effektiv og kostnadsbesparende opplæring, fremfor å gjennomføre et generelt 40 -timers HMS-kurs. For å sikre modning av deltagere og grundig refleksjon av læringsstoffet, må alle deltagere gjennomføre obligatorisk hjemmearbeid på vår e-læringsplattform. 


MERK: Godkjenning av gjennomført HMS-opplæring forutsetter at hovedverneombudet/ansattes representant og arbeidsgiver er enige om at risikoforholdene i selskapet er av den type art at man kan gjennomføre kortere opplæringstid enn 40-timer, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-19. Dette kan avtales mellom partene i en skriftlig avtale.  

Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, må partene i virksomheten rette seg etter det organisasjonene er blitt enige om. 

Kursinnhold

  • Arbeidsmiljøloven
  • Verneombudets oppgaver
  • Arbeidsmiljøutvalget
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Trakassering
  • Helse, miljø og sikkerhetsarbeid

Dette kurset i helse, miljø og sikkerhet krever ingen forkunnskaper.

Kursbevis

Ved gjennomført HMS-kurs, inklusiv obligatorisk hjemmearbeid, utstedes et kursbevis som bekrefter at kursdeltager har gjennomgått og fullført opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven §3-18.

Foredragsholdere

Kjell Hammen

Kjell Hammen

Kjell Hammen har mer enn 30 års erfaring innen ledelse og HR. Han har jobbet som offiser i den norske hær, hatt ulike lederstillinger i Reber Schindler Heis AS og vært Vice President HR i National Oilwell Varco. Samarbeidet mellom ansatte/ledelse, praktisk anvendelse av arbeidsmiljøloven samt helse, miljø og sikkerhets arbeid har være en vesentlig del av hans arbeidsliv. Denne kompetansen samt hans evne til å formidle og engasjere, med relevante eksempler fra næringslivet, gjør kurset praktisk og spennende. Kjell brenner for at det frivillige Norge får økt sin kompetanse.
Heidi Strand Aslaksen

Heidi Strand Aslaksen

Heidi Aslaksen er organisasjonssjef i Knif Regnskap. Hun har 25 års erfaring fra næringslivet hvorav de siste 15 årene innenfor ledelse og HR. Som HR Manager jobbet hun tett med både verneombud, tillitsvalgte, ledere og arbeidsmiljøutvalget, og dette er også en vesentlig del av hennes rolle i Knif Regnskap. Hun har et stort engasjement for det frivillige Norge og med sitt engasjement og gode humør, leder og inspirerer hun frivillige på fritiden.

Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset avholdes.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Har du spørsmål rundt vårt kurstilbud? Send inn skjemaet og vi kontakter deg så snart vi har anledning!

Ja takk, jeg vil gjerne motta: