Knif Kompetanse Update 2023

Knif Kompetanse Update 2023

29.-30. mars er du velkommen til lederkonferanse for frivillige, ideelle og kristne organisasjoner. Årets tema er hvem er du til for som leder og organisasjon?

Nøkkelinformasjon

Sted

Oslo Kongressenter

Youngs gate 21, 0181 Oslo

Tid

Onsdag 29. mars - Torsdag 30. mars Legg til i kalender

Kursavgift

1990,-/3490,-

Meld deg på her

Frist: Søndag 12. mars

Tema 2023: Hvem er du til for?

Krig, energikrise, inflasjon, dataangrep - tiden vi lever i er ekstraordinær, og utfordringene mange. Hvordan kan organisasjoner håndtere usikkerheten når lederskap settes på prøve? Og hva gjør lederne som klarer å stå gjennom turbulente tider og samtidig utøve godt lederskap i sine organisasjoner?

Program dag 1:

kl. 08.40 Registreringen åpner

Ta en kopp kaffe eller te - gjør deg klar for en spennende dag!

kl. 09.10 Konferansen åpnes

kl. 09.30 Et samfunnsøkonomisk perspektiv

Overordnet, hva kommer til å prege 2023 og årene som kommer? Hva sier statistikkene om frivillighet og samfunnsansvar? Hvordan kan vi forberede oss på de neste årene?
Ola H. Grytten, professor i økonomi ved NHH.

kl. 09.50 Styrken i et fast punkt når verden rundt deg raser

Noen medarbeidere har corona, andre har nylig stått i bomberegnet i Kharkiv, og atter andre har blitt mobilisert i Moskva. Strømprisene er mangedoblet, skattesystemet drastisk endret, varene fra Kina forventes levert i beste fall om ett år, rentene har gått opp, kapitalmarkedene har tørket inn, og økonomene snakker om global resesjon. Samtidig forsøker du å etterkomme sanksjonskrav, AML-krav, den nye åpenhetsloven samt å bli karbonnøytral - samtidig som du skal levere positive tall. Hva er ditt oppdrag?

Anders Torvill Bjorvand, direktør i teknologiselskapet Kommunion.

kl. 10.15 Pause

Kl.10.30 Panelsamtale

Med
Ola Grytten, professor i økonomi ved NHH
Anders Torvill Bjorvand, direktør i Kommunion
Kristine Eiken Sortland, kvalitets- og miljødirektør i Vy buss og styreleder i Åpne Dører
Gina Gjerme, regiondirektør i Capgemini og Salt Bergenskirken

Ledes av Øivind Augland.

kl. 10.55: Organisasjonen er verdt det

Hvordan våge å ta tak i strukturer og andre forhold som hindrer organisasjonens vekst? Hva kan gevinsten og kostnaden være av å ta tak? Og kan et svakt styre være en trussel for god ledelse? Erfaringer fra endringsledelse i Åpne Dører.

Kristine Eiken Sortland, kvalitets- og miljødirektør i Vy buss og styreleder i Åpne Dører
Morten Askeland, generalsekretær i Åpne Dører

kl. 11.30 Lunsj

kl. 12.30 Hvem får min oppmerksomhet? (På engelsk)

In difficult times, who do I have to make sure at least gets my attention? The ones I've paid attention to in recent years may not be the same ones I need to focus on now.
- Who gets my attention in my organization?
- Are there others that should get more?
- Politicians or networks?

Remco Hempenius, Expansion Development Manager, IKEA Retail

kl. 13.20 Evnen til å prioritere og stå i presset

Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti

kl. 13.40 Pause

kl. 13.55 Lederrollen og oppmerksomhet i organisasjonen

Gina Gjerme, regiondirektør i Capgemini og Salt Bergenskirken

kl. 14.30 Beslutninger og prioriteringer i lederrollen

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

kl. 14.50 Pause

kl. 15.05 Alle med - ingen utelatt

Intervju med Lasse Rosten, daglig leder i Troens Bevis Evangelisering. 
Ledet av Heidi Aslaksen. 

kl. 15.40 Hovedprogrammet ferdig for dagen

15.50: Bonusforedrag: Børsuroen - hva skjer i markedet nå?

Ved Jan Egil Norheim, leder av Sør Markets i Sparebanken Sør.

16.05: Slutt

Program dag 2: Praktiske verktøy i lederhverdagen

kl. 08.30 Registrering

kl. 09.00 Felles åpning

Velkommen! Ved Kim Boel Pedersen.

 

KL. 09.05: Virksomhet og visjon

Vi lever i en kompleks verden med mye byråkrati og mange detaljer å holde oversikt over. Samtidig er vi omgitt av kriser og utfordringer: krig, matvarekrise, energikrise, klimaforandringer og etterdønningene av en pandemi. Hvordan kan vi, midt oppi alt dette, bli flinkere til å holde fast på visjonene og håpet – og derigjennom også gjøre jobben vår bedre?
Henrik Syse, filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) 

kl. 09.30 Parallellsesjoner

Velg mellom følgende seminar: 

Seminar 1: Hvordan styrke egen robusthet for å takle press og stress bedre?
Med Janne Mesel, coach og organisasjonsutvikler.

Seminar 2: Slik kan organisasjoner og bedrifter skape engasjement, bygge relasjoner og styrke omdømmet.
Med Remco Hempenius, Expansion Development Manager i IKEA globalt (foredrag på engelsk)

Seminar 3: Konflikthåndtering.
Lær om hva arbeidsgiver bør gjøre ved en arbeidskonflikt og hvilke verktøy man kan benytte for å håndtere arbeidskonflikter og uenigheter. Lær om rettslige virkemidler som kan benyttes og om juridiske forhold. Få praktisk verktøy og metodikk for konflikthåndtering.
Med Kjetil Mogård Bergem, senioradvokat i Deloitte og Heidi Aslaksen, organisasjonssjef i Knif Regnskap.

kl.10.15: Pause

kl.10.30: Parallellsesjoner fortsetter

kl.11.15: Pause

kl.11.25: Parallellsesjoner fortsetter

kl. 12.00 Lunsj

kl. 13.00 Parallellsesjoner

Velg mellom følgende seminar: 

Seminar 1: Arbeidsrett: Om fremtidens arbeidsplass og håndtering av sykemeldte.
Hvilke trender og rettslige krav kan møte deg på fremtidens arbeidsplass? Bli kjent med nyheter og lovendringer som du med personalansvar bør vite om. Hvilke krav stilles til arbeidsgiver når ansatte blir sykemeldte? Lær mer om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, samt arbeidstakers stillingsvern og medvirkningsplikt ved sykefravær. Hvordan håndtere gjentagende kortiddsfravær?
Med Kjetil Mogård Bergem, senioradvokat i Deloitte.

Seminar 2: Hvordan lede min organisasjon gjennom usikre og turbulente tider?
Politiske og samfunnsmessige usikre tider gir både muligheter og utfordringer. Hvordan kan din organisasjon gripe mulighetene og styre gjennom utfordringene på best mulig måte? Hvilke verktøy trenger vi og hva kan vi lære av andre? Hva er viktig for meg som leder og hva vil være viktig å gjøre som organisasjon?. Seminaret gir praktiske tips og råd til deg som leder, både personlig og for organisasjon din. 
Med Øivind Augland, lederutvikler og pastor, og Morten Askeland, generalsekretær i Åpne Dører.

Seminar 3: Økonomistyring for ledere.
I en tid med globale uroligheter, energikrise, inflasjon og markedspessimisme, er det viktig også for frivillige og ideelle organisasjoner å ha kontroll på sin egen økonomi. Med skiftende forutsetninger og usikre rammevilkår er det ekstra viktig med en økonomistyring hvor man løpende har kontroll på eget aktivitetsnivå og har oppdaterte styringstall når beslutninger skal tas. På seminaret økonomistyring for ledere vil vi blant annet ta deg gjennom våre 7 tips for god økonomistyring, som vi tror vil være til praktisk hjelp i hverdagen og gi økt innsikt og forståelse av virksomhetens økonomiske status. Aktører innenfor ideell og frivillig sektor har store ulikheter, men vi tror alle vil finne elementer i foredraget vårt som vil være relevante.
Med Kim Boel Pedersen, Øystein Frøysa og Jakob L. Berglund.

kl.13.45: Pause

kl.13.55: Parallellsesjoner fortsetter

kl.14.35: Pause

kl. 14.50 Vi møtes til felles avslutning

kl. 15.00 Alt er mulig!

Inspirasjonsforedrag med Egil Svartdahl, pastor og tv-programleder.

kl. 15.30 Avslutning

Påmeldingen er bindende. 
Fra og med 1. mars 2023 er det ingen refusjon.

Det tas forbehold om endringer.
Vi følger gjeldende smittevernregler.

Kursholdere

Ola Honningdal Grytten

Ola Honningdal Grytten

Ola Honningdal Grytten er professor i økonomisk historie ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Han er spesialrådgiver for Norges Bank og har vært professor II ved NTNU og NLA. Grytten har særlig forsket på historiske økonomisk kriser og makroøkonomiske serier, som konsumpriser, levestandardsutvikling og nasjonalregnskaper.
Remco Hempenius

Remco Hempenius

Remco Hempenius, Expansion Development Manager, IKEA Retail (Ingka Group). Han leder den kreative, strategiske utviklingen av IKEA globalt. Remco deler fra over 20 års ledererfaring i ulike land. Han er en kreativ tenker som utvikler ledere og hjelper organisasjoner med å forme en kultur som gjør at folk kan blomstre.
Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad

Politiker. Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti siden 2009. Tidligere barne- og familieminister.
Egil Svartdahl

Egil Svartdahl

Egil Svartdahl er mest kjent som tv-pastoren på TV2, og han har helt siden kanalen gikk på lufta laget en lang rekke programmer om tro og livssyn. Svartdahl har for øvrig virket som menighetspastor i mange år. Han har en unik kombinasjon av humor og alvor i sine foredrag.
Anders Torvill Bjorvand

Anders Torvill Bjorvand

Anders Torvill Bjorvand er utdannet sivilingeniør fra NTNU og MBA fra NHH. Han er seriegründer, styreleder og investor i oppstarts- og vekstselskaper i teknologisektoren. Direktør i teknologiselskapet Kommunion.
Heidi Strand Aslaksen

Heidi Strand Aslaksen

Heidi Aslaksen er organisasjonssjef i Knif Regnskap. Hun har 25 års erfaring fra næringslivet hvorav de siste 15 årene innenfor ledelse og HR. Som HR Manager jobbet hun tett med både verneombud, tillitsvalgte, ledere og arbeidsmiljøutvalget, og dette er også en vesentlig del av hennes rolle i Knif Regnskap. Hun har et stort engasjement for det frivillige Norge og med sitt engasjement og gode humør, leder og inspirerer hun frivillige på fritiden.
Kjetil Mogård Bergem

Kjetil Mogard Bergem

Advokat Kjetil Mogård Bergem jobber som HR-sjef i Eramet i Kvinesdal. Har har tidligere jobbet i Deloitte Advokatfirma hvor han bistod arbeidsgivere med ansettelser, oppsigelser, spørsmål om ansattes rettigheter og saker om sykefravær. I tillegg til solid faglig kompetanse, har Kjetil et engasjement og forståelse for det frivillige Norge som gjør at seminarene hans oppleves både engasjerende og relevante.
Janne Mesel

Janne Mesel

Janne Mesel har 20 års erfaring som leder- og organisasjonsutvikler i både offentlig- og privat sektor samt ideelle organisasjoner, både innen kirke, bistand og frivillighet. Solid erfaring fra både mellom- og topplederutvikling, konflikthåndtering og stressmestring. Janne har spesialisert seg innen coaching og prosessledelse på individ- og organisasjonsnivå. Janne har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon og en mastergrad i organisasjonspsykologi.
Daniel Kjørberg Siraj

Daniel Kjørberg Siraj

Daniel Kjørberg Siraj er konsernsjef i OBOS. Siraj er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med spesialisering europarett. Han har tidligere erfaring som advokat i OBOS, og byrådssekretær i byrådsavdeling for næring og byutvikling i Oslo kommune.
Henrik Syse

Henrik Syse

Henrik Syse er filosof, forfatter, forsker, foredragsholder – og søndagsskolelærer. Han er særlig opptatt av hvordan vi kan skape samsvar mellom verdiene våre og hverdagens virkelighet. Han arbeider til daglig ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og Oslo Nye Høyskole.
Gina Gjerme

Gina Gjerme

Gina Gjerme har over 20 års erfaring med forretningsutvikling, ledelse og organisasjonsutvikling innen konsulent- og IT bransjen, og er i dag regiondirektør i Capgemini Bergen. Gina er også aktiv som leder og initiativtaker for ulike engasjement på frivillig basis. Hun er med-gründer og leder i Salt Bergenskirken. Hun er utdannet Bachelor of Science in Business Administration, Business Marketing ved Northwestern College, USA og holder på med en master i Omstilling og innovasjonsledelse ved NHH.
Øivind Augland

Øivind Augland

Øivind Augland er pastor og leder, og har jobbet innen ledelsesfaget i en årrekke. Han har en erfaringsbasert tilnærming til ledertrening, og vil at deltakerne skal få praktisk hjelp inn i sin jobbvirkelighet. Han var med og startet Xpand Norge AS og Persolog Norge AS. Han er utdannet fra Menighetsfakultetet og har vært pastor i Frikirken i nesten 30 år.
Morten Askeland

Morten Askeland

Morten Askeland har mer enn 25 års erfaring som leder og har de siste årene vært generalsekretær i Åpne Dører. Han har vært nominert til prisen «Årets fundraiser» i Norge. Morten har erfaring fra ledelse av menighet, rektor, styreleder i det lokale idrettslag, og startet Bergens første skatehall. Han er en engasjerende foredragsholder og er opptatt av nytenkning, utvikling og samspill.
Kristine Eiken Sortland

Kristine Eiken Sortland

Kristine Eiken Sortland er styreleder i Åpne Dører. Det har hun vært siden 2010, og styremedlem siden 2006. Kristine har vært engasjert i Åpne Dørers arbeid siden tenårene – "det er her hjertet mitt er". Hun er også engasjert i Oslo Vineyard. Utdannet sivilingeniør med studieretning HMS. Nå trafikksikkerhets-, kvalitets- og miljøsjef i Vy Buss, hvor hun har jobbet de siste 15 årene.
Øystein Frøysa

Øystein Frøysa

Øystein jobber i Astrup. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har i tillegg en mastergrad i revisjon og regnskap fra BI. Han er statsautorisert revisor og har jobbet 5 år i revisjonsbransjen. Han har også 10 års erfaring som økonomileder i Norsk Luthersk Misjonssamband.
Kim Boel Pedersen

Kim Boel Pedersen

Kim Boel Pedersen er administrerende direktør i Knif Regnskap. Utdannet økonom. Tidligere erfaring fra HR og økonomiavdelinger i ulike organisasjoner. Har en rekke styreverv og stort engasjement i frivilligheten.
Jakob L. Berglund

Jakob L. Berglund

Jakob L. Berglund er statsautorisert revisor og jobber som fagrådgiver innenfor økonomi i Knif Regnskap. Han har lang fartstid innenfor revisjon og regnskap, og har også undervist i finansregnskap på Universitetet i Agder. Kompetanse og formidlingsevne gjør foredragene til Jakob lærerike og spennende. Jakob har også i mange år vært engasjert i det frivillige Norge.