Våre fundraisingtjenester
Foto: Unsplash

Våre fundraisingtjenester

Fundraising er ingen kvikk-fix!

Rådgivning
Publisert: 19.06.2023 - Oppdatert: 18.12.2023

Felles dypdykk i datainformasjon og aktiviteter!

Vår filosofi er at vekst kun kan skje når vi kjenner våre styrker og svakheter. Skal vi hjelpe dere til vekst starter vi med et forprosjekt hvor vi gjør et dypdykk ned i organisasjonen deres. Vi ser på mulighetene dere har til å lykkes med god fundraising. Med funnene vi gjør kan vi sammen bygge opp en god strategi for fremtidig vekst.

Fundraising forprosjekt

Vi ønsker å bli godt kjent med dere og deres nå-situasjon før vi begynner med gode råd, eller starter et langsiktig samarbeid. Første steg på veien er en analyse og strategidel for å kartlegge nå situasjon og organisasjonens historiske tall og fakta.

Vi gjør et dypdykk i deres organisasjon og dagens situasjon sammen med dere. I felleskap ser vi på hvorfor dere eksisterer (The Why), hva er status, hvilke muligheter finnes og hvilke eventuelle utfordringer dere har. Vi kjører deres databaseinformasjon gjennom våre modeller, i tillegg til at vi gjennomfører en online CRO-analyse.

Gjennom analysene finner vi deres nåværende og fremtidige mulighetene og utfordringene. På bakgrunn av status og de funnene vi gjør i denne omfattende analysen, lager vi en innsamlingsstrategi for vekst og endring. Hvor i givertrappa deres skal vi begynne jobben? Strategien skal bidra til å avdekke dette, og øke gaveinntektene kort- og langsiktig.

Dere bestemmer om dere vil bruke strategien på egen hånd, eller om dere ønsker å kjøpe våre tjenester. Vi gir dere et oversiktlig tilbud på de produktene analysen har avdekket at dere har behov for. Velger dere å kjøpe tjenestene av oss, setter vi opp en realistisk tidslinje og konkrete mål.
I partnerskap vil vi arbeide for gavevekst, og at deres organisasjon når sitt gavepotensial.

Fundraising forprosjekt er inngangsporten til alle våre tjenester

Gjennom analyse, strategiutvikling og arbeid med både ditt og organisasjonens WHY finner vi sammen frem til de lavest hengende “innsamlingsfrukter” for din organisasjon.

Les mer

Gjennom en bred palett av tjenester og workshops vil vi skape en ny økonomisk fremtid for deres organisasjon. Vi hjelper dere med innsamlingsstrategi, gjennomføring av aktiviteter og økte gaveinntekter.

Les mer om våre fundraisingtjenester i punktlisten:

Våre fundraisingtjenester

Direct Mail - Innsamlingsbrev med giro

Vi sender girobrev til våre medlemmer/givere og har gjort det i mange år. Nå daler inntektene og hva skal vi gjøre?

Direct Mail (DM) er fortsatt et effektivt innsamlingsverktøy blant våre mest trofaste givere, men det skal mer til enn bare ett brev og en giro.

I Knif Fundraising har vi erfarne medarbeidere som sammen med dere finner gode fokusområder å lage DMen rundt. Våre tekstforfattere og designere jobber etter godt utprøvde metoder slik at du kan få enda flere gaver til din gode sak.

Bestiller du DM av oss kan du være sikker på at utsendelsene er bygget på erfaring og kunnskap. Vi jobber hele tiden med dagens målgruppe og nye målgrupper, tester våre ideer og hva som virker. Og, basert på det erfarer vi ofte jevn økning i DM-arbeidet. Både på kort og lang sikt Direct Mail er fortsatt et av de beste og sikreste verktøyet til fundraising.

Vi bistår gjerne med hele prosessen rundt utvikling av DM. Har dere selv kompetanse kan vi tilpasse prosessen til deres behov. Ta kontakt med oss så finner vi en god løsning for din organisasjon.

Storytelling

Det handler om å fortelle historien og bringe giverne inn i historien.

Bli bedre til å formidle deres “Why” og hvordan giverne kan bli en del av løsningen - når du forteller historien om din organisasjon. Storytelling er helt sentralt for å få mennesker til å lytte til oss. En god forteller kan trollbinde mennesker, så de stopper opp og lytter. De kan bare ikke ikke la være!

Når vi samtidig skal ha dem til å gi en gave, finnes det konkrete tips og måter å gjøre det på. Det er viktig -, ja helt essensielt, - at vi forstår lytterens motivasjon og involverer dem i vårt arbeid og gjør dem til løsningen på sakene vi arbeider for. Det er storytelling som får mennesker til å handle NÅ!

Online Fundraising

Fremtiden har blitt nåtid – digitale kanaler gir nye givere.

Gjennom annonsering i sosiale medier og andre flater skaper vi sammen gavevekst.

Vi pleide å si at fremtiden er digital. Og den fremtiden har kommet, nåtiden er digital.
Derfor ønsker vi å hjelpe våre kunder med å lykkes med online fundraising. Derfor er ikke online fundraising bare en mulighet – men en nødvendighet for å vokse i fremtiden.

Vi tar utgangspunkt i hva din organisasjons mål er, og kobler det sammen med en omfattende analyse av givernes bevegelser og preferanser online. Vi hjelper dere å bygge opp en online inntektsstrøm – mens der fremdeles kommer papirbaserte gaver. Målet at overgangen fra papir til online skal skape vekst – ikke være en eksistensiell trussel for din organisasjon.

Telemarketing

Dårlig telemarketing er svært skadelig – men god telemarketing gir nye gaver og glade givere.

Med telefon som verktøy utvikler vi sammen med deg solide giverrelasjoner. Dårlig telemarketing er noe av det mest skadelige du kan utsette dine givere for. Men brukt riktig, kan telefonen være verktøyet som skaper både giverglede – og flere givere.

Vi arbeider helhetlig med telefon som verktøy. Gjennom velkomstsamtaler, takketelefoner og utfordring til å gi gaver er telefonen en integrert del av giverens relasjon til organisasjonen. De som ringer på våre vegne er voksne mennesker som har fast lønn og lang erfaring.

Konseptutvikling

Du har en god sak, men hvordan når du giverens hode og hjerte så han vil gi?

Konseptutviklingsprosessen hjelper deg å «treffe» giveren bedre.

Verden forandrer seg – og det gir også oss muligheten til å utvikle oss og bli bedre. Derfor arbeider vi med konseptutvikling, for å finne nye nøkler som kobler hode og hjerte sammen – og skaper giverglede.

Gjennom dataanalyse, dybdeintervju med givere, og workshops med deg som kunde, utvikler – eller videreutvikler – vi sammen med dere givertjenester som folk ønsker å være med på. Når vi sammen ser med nye øyne på hva dataene sier, hva giverne sier og hva dere som organisasjon brenner for – da har vi grunnlaget til sammen å utvikle givertjenester som skaper engasjement.

Dialogvennarbeid

I denne workshopen gjennomgår vi hva en dialogvenn er, og hva de ønsker fra organisajsonen. Vi arbeider med hvor i innsamlingsstrategien dialogvenner har en funksjon, og hvordan vi utvikler dialogvenner. Workshopen består av en undervisningsdel, og en del hvor vi skal arbeide med implementering i organisasjonen: Hvilke kanaler finnes i dag? Hvilke kanaler kan videreutvikles eller skapes? Hvordan og hvor ofte skal vi gi verdi til våre dialogvenner.

Organisk SOME-strategi

I denne workshopen gjennomgår vi hva vi ønsker å oppnå med deres kommunikasjon i sosiale medier. Vi arbeider med hvilke kommunikasjonsmål dere har for sosiale medier, og hvordan det skal skape verdier for deres målgruppe. Workshopen består av en undervisningsdel, noen øvelser, samt gjennomgang av forslag til verktøy til arbeidet med organisk SOME.

Takk og lojalitet, inkludert utarbeide takkerutine

Denne workshopen er todelt. Første del er en 3 timers undervisning/workshop om takkens funksjon, og hvordan vi skriver takketekster. Deltakerne vil gjennom øvelser arbeide med å utvikle og forbedre takketekster. Del to av workshopen avholdes på en separat dag, og fokuset i denne workshopen er å sette opp en konkret rutine på hvordan organisasjonen vil takke og skape lojalitet hos sine givere.

Major Donors

I denne workshopen arbeider vi med hva en major donor er, og hvilke særlige behov de har. Vi arbeider med hvordan vi kan identifisere major donors i vår organisasjon, og hvordan - og av hvem - de bør følges opp. Når workshopen er ferdig skal organisasjon ha en konkret plan med ansvarlige personer, som viser hvordan arbeidet med major donors skal drives.

Personas

I denne workshopen skal vi identifiser hvem vi kommuniserer med. Hvem responderer på det budskapet vi sender ut. Personas er en fiktiv profil som gjenspeiler en giver, leser etc, basert på fakta fra databasesystemet og realistiske beskrivelser. Ved å identifisere og personliggjøre leser/giver blir det lettere å holde godt fokus i arbeidet.
Vi får en god representant å forholde oss til i markedsføring- og kommunikasjonsarbeidet
Hjelper å strømlinjeforme budskap og innhold - Dette budskapet treffer vår Personas
Personas er hovedpersonen, da unngår vi "alles" gode meninger i prosessene. 

Kontakt oss i Knif Fundraising

Ja takk, jeg vil gjerne motta