Ville ha brannsikkerheten plassert på ett sted
Gunnar Øverby, fagansvarlig for teknisk drift og Rita Humlekjær Andersen, drifts- og kjøkkenleder Foto: Knif Innkjøp

Ville ha brannsikkerheten plassert på ett sted

For Skjelfoss psykiatriske senter er det avgjørende at brannsikkerheten er ivaretatt. Da trenger de en pålitelig og kompetent samarbeidspartner.

Publisert: 22.08.2023 - Oppdatert: 31.08.2023

For et år siden gjorde Skjelfoss psykiatriske senter en avtale med Firesafe.

– Vi hadde et ønske om å samle alle service-avtalene som omhandler brannteknisk utstyr inn i én avtale, sier Gunnar Øverby, fagansvarlig for teknisk drift. Vi møter ham sammen med drifts- og kjøkkenleder Rita Humlekjær Andersen.

Ledende nordisk aktør

Firesafe er en ledende nordisk aktør innen brannsikring av nybygg og eksisterende bygg og har mer enn 40 års erfaring med brannsikring. Virksomheten består av brannteknisk rådgivning, bygningsmessig brannsikring, brannalarmtjenester, kontroll og service av branntekniske installasjoner og utstyr, samt salg av spesialprodukter innen brann.

Enklere arbeidshverdag

Avtalen med Firesafe inneholder en e-bok som er utviklet for å gjøre det enklere å ha oversikt over det arbeidet og rutiner brannsikkerheten krever.

– Vi har ikke kommet i gang riktig ennå med e-boken – men målet er at den skal fungere godt og at vi får en enklere arbeidshverdag, sier Rita Humlekjær Andersen.

Så langt er både Andersen og Øverby godt fornøyde, og understreker at de «opplever medarbeiderne i Firesafe som profesjonelle og at samarbeidet fungerer godt».

Forstå institusjonen

En institusjon som Skjelfoss psykiatriske senter må vite at samarbeidspartnere forstår hvordan institusjonen fungerer.

– Da er det viktig for oss å ha én kontaktperson å forholde oss til, en som forstår vår drift og som er tilgjengelig ved behov, sier Rita Humlekjær Andersen.

Også denne institusjonen må være opptatt av kostnader.

–  Vi betaler omtrent det samme som tidligere, men ved å samle alle branntekniske avtalene sparer vi noe tid på koordinering og oppfølging, sier Gunnar Øverby.

Skjelfoss psykiatriske senter benytter flere Knif-avtaler

– Ja, vi bruker mange avtaler, spesielt innenfor mat og forbruksvarer til storhusholdning, forteller Rita Andersen. De to er fornøyde med de ulike avtalene, og understreker at Knifs holdning til bærekraft og etisk handel, er vesentlig for deres forhold til Knif.

Det psykiatriske senteret ligger i Indre Østfold kommune i Viken. Virksomheten eies og drives av Lukas Stiftelsen. Skjelfoss psykiatriske senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør-Øst RHF. De leverer tilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og også bo- og omsorgstjenestetilbud i avtale med brukers hjemkommune.

– Nå har vi om lag 50 pasienter, og 150 ansatte fordelt på 90 årsverk, forteller drifts- og kjøkkenleder Rita Humlekjær Andersen.

Lukas Stiftelsen

Lukas Stiftelsen har som formål å hjelpe mennesker gjennom sitt diakonale arbeid. Virksomheten bygger på et kristent menneskesyn, og legger vekt på faglig kvalitet og en omsorg som også tar menneskets trosdimensjon på alvor.

Hovedkontor i Trondheim
Lukas Stiftelsens virksomheter innbefatter diakonalt arbeid gjennom helsevirksomheter, utdanningstilbud, kursvirksomhet, sjelesorg og annen virksomhet som fremmer stiftelsens hovedmål.