Strømavtalen gir besparelser
Foto: Fjordkraft

Strømavtalen gir besparelser

Den som jobber tettest på strømavtalen er salgssjef Lars Petter Lovik i Fjordkraft – en avtale med god vekst og stor tillit i markedet.

Publisert: 03.09.2020 - Oppdatert: 23.05.2022

Lidenskapelig opptatt

Lars Petter Lovik er lidenskapelig opptatt av at alle Knif-virksomhetene skal bli kjent med strømavtalen. Han forteller at Fjordkraft samarbeider godt med Knif Innkjøp og at det settes tydelige krav til dem som en Knif-leverandør. – Vi står på for at medlemmene skal få konkurransedyktige og forutsigbare strømpriser og ikke minst velge å kjøpe strøm via Knif, understreker Lars Petter. Knif-samarbeidet med Fjordkraft startet for 20 år siden, da «Knif Kraftfond» ble etablert, slik at medlemmene fikk en strømavtale med best mulige betingelser. Lars Petter Lovik har lang fartstid i Fjordkraft og i 2015 fikk han ansvar for samarbeidsavtalen med Knif. Høsten 2016 ble Knif Kraftfond historie da produktene «Knif Sikret 50», «Knif Sikret 30» og «Knif Spot» ble lansert, for å kunne gi medlemmene større valgfrihet.

Hva vil du si er de største fordelene med dagens avtale?

– «Knif Sikret 50» erstattet langt på vei «Knif Kraftfond», der sikringsgraden kunne variere fra år til år. De fleste virksomhetene har valgt «Knif Sikret 50» hvor 50% av prisvolumet er sikret. Hvis behovet for sikkerhet ikke er så viktig, kan «Knif Sikret 30» være et godt alternativ. Er det slik at man ikke bryr seg om at prisene svinger nå og da, er «Knif Spot» en mulighet, sier Lars Petter.

Hvordan har fremgangen vært de siste årene?

– Avtalen har vært i god vekst siden 2016 og har stor tillit i markedet. Noe av årsaken er blant annet de nye strømproduktene, der den enkelte kan velge den strømavtalen som passer best for dem. I tillegg har vi en egen bestillingsside på nettsiden til Knif Innkjøp, slik at det er lett å knytte seg til avtalen, samt at KNIF-avtalen tilbys i alle våre salgskanaler.

Fra januar 2017 til og med august 2019 har «Knif Sikret 50» gitt en samlet besparelse på 24,5 millioner kroner til kundene, sammenlignet med spotpris. Fjordkraft garanterer ikke for fremtidige besparelser, men Lars Petter sier han gleder seg over at strategien både har gitt forutsigbarhet og betydelige besparelser for medlemmene.

– Det kan jo skje at en konkurrent er bedre enn oss på pris over en kortere periode, men over tid skal vi levere gode og konkurransedyktige priser, sier han.

Hva er det viktigste man bør tenke på når man vurderer bytte av strømleverandør?

– Et viktig spørsmål å stille seg er hvor stor risiko man ønsker å ta, og hvor stor andel av årsforbruket man ønsker å prissikre. Næringskunder på Knif-avtalen har tilgang til «Min Bedrift», som gir oversikt over forbruk og kostnader på nettleie og strøm, totalt sett og anleggene hver for seg, samt historiske data. Det å bli bevisst slike forhold er viktig for å få god energieffektivisering. Vi tilbyr også gode EOS-løsninger (energioppfølgingssystem) til våre næringskunder, forteller Lars Petter.

Hvordan veileder Fjordkraft i et uoversiktlig strømmarked?

– Vi setter stor pris på at stadig flere medlemmer kontakter oss for spørsmål om priser og markedsutviklng. Dessverre har vi også fått henvendelser fra virksomheter som har inngått det som fremsto som en super avtale, men som viste seg å være en lite kundevennlig strømavtale med hensyn til priser, priselementer, varighet og exit-muligheter. Noen ber oss om hjelp til å komme seg ut av slike avtaler og inn på Knif-avtalen. Vi prøver å hjelpe så godt vi kan, men ser ofte at slike avtaler medfører store bruddgebyr for de som ønsker å si opp avtalen, sier Lars Petter.

«Knif setter krav til oss med en tydelig stemme og ønsker det beste for sine medlemmer.»