Ny samarbeidspartner på forbruksvarer
Foto: Maske

Ny samarbeidspartner på forbruksvarer

For å sikre best mulige priser og vilkår for Knif-medlemmene, reforhandler Knif Innkjøp regelmessig de fleste av innkjøpsavtalene. Høsten 2021 ble avtalene innenfor forbruksvarer konkurranseutsatt.

Nye innkjøpsavtaler fra 1. mars

Gjennom prosessen ble leverandørene evaluert på pris, bærekraft, sortimentsbredde og leveringsbetingelser. Arbeidet er nå sluttført, og for de neste tre årene har Knif Innkjøp valgt å inngå innkjøpsavtaler med Norengros og Maske. Avtalene trådte i kraft fra 1. mars og har betydelig bedre Knif-betingelser enn tidligere.

Bli kunde av Maske

Fyll ut kontaktskjemaet og du får informasjon om produktspekter og priser innen kort tid

Bli kunde nå

Bli kunde av Norengros

Fyll ut kontaktskjemaet og du får informasjon om produktspeker og priser innen kort tid.

Bli kunde nå

Staples-samarbeidet avsluttes 31. mars 2022

Vi takker Staples for et godt samarbeid gjennom mange år. Avtalen avsluttes 31. mars 2022, og Staples vil ikke etter denne datoen kunne tilby Knif-vilkår.

Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt oss gjerne direkte på post@knif.no, hvis du har spørsmål eller ønsker råd.

Kontakt Knif Innkjøp

Alise K. Nystøyl, Knif Innkjøp

Alise K. Nystøyl, Knif Innkjøp

Salgskoordinator
45 61 00 04 Epost ikon