Knif-medlemmer sparer mye på strømavtalen
Foto: iStock

Knif-medlemmer sparer mye på strømavtalen

I en tid med høye strømpriser, kan Knif Innkjøp glede seg over strømavtalen de tilbyr Knif-medlemmene i samarbeid med Fjordkraft.

Publisert: 24.01.2022 - Oppdatert: 30.05.2022

Knif Sikret 50

Hovedproduktet, Knif Sikret 50, er et kombinasjonsprodukt som balanserer mellom spot og sikring og har etablert seg som standardproduktet for organisasjoner, institusjoner og menigheter.

Om strømavtalen

Om strømavtalen

Avtalen med Fjordkraft gir din virksomhet flere gunstige strømprodukter å velge mellom, med ulik sikringsgrad.

Les mer her

Sparer mye penger

De siste månedene har Knif-medlemmer spart millioner av kroner på Knif Sikret 50 sammenliknet med en vanlig spotavtale.

– I desember var besparelsen på 29 millioner kroner, eller nærmere 1 krone pr. KwH, sier Kåre Hegle, seniorrådgiver i Knif Innkjøp og ansvarlig for strømavtalen med Fjordkraft.

Risikoprofil

– Valg av risikoprofil er alltid et dilemma for profesjonelle eiendomsforvaltere, fortsetter Hegle. Noen velger å kjøpe til den daglige prisen på strømbørsen (spotpris) og har erfaring med at dette er økonomisk gunstig over tid. Da må en også tåle store svingninger, og ha økonomiske muskler til å komme igjennom de perioder når strømprisen er skyhøy, slik som nå.

Hvordan unngå store svingninger?

– Men de aller fleste av Knif-medlemmene er opptatt av budsjettsikkerhet og forutsigbarhet og ønsker å unngå store svingninger i strømprisene fra år til år, kan Hegle fortelle.

– De ønsker å sikre seg og finner Knif Sikret 50 å være et godt og balansert produkt. Med en slik avtale betaler en kanskje litt ekstra når spotprisen er lav, men opplever samtidig at budsjettet holdes.

Langsiktig perspektiv

– Alle medlemsorganisasjoner tilknyttet Knif kan tiltre Knif Sikret 50, men nye kunder som kommer inn nå, får dessverre ikke nyte godt av de prisene som ble sikret i løpet av 2021. Velger man å tiltre avtalen nå, vil man derfor ha ren spotavtale første halvår, før man tiltrer en sikret pris fra andre halvår. Slik markedet er nå, kan det likevel være fornuftig i et langsiktig perspektiv, sier Hegle.

Utvikling av strømmarkedet fremover

– Vi lytter til våre samarbeidspartnere hos Fjordkraft og Statkraft. Strømmarkedet ser ut til å ha tatt en ny utvikling i løpet av de to siste årene. En større produksjon kommer nå fra sol og vind - produksjon som ikke kan reguleres slik en kan gjøre med vannkraft, forteller Hegle.

– Sør-Norge er også blitt koblet sterkere til Europa, og følgelig blir vi mer påvirket av de faktorene som setter kraftprisen her. Flere land har redusert produksjonen av energi via atom- og kullkraft, som tidligere sto for den største delen av energiproduksjonen i Europa, forteller Kåre Hegle avslutningsvis.

Akkurat nå bør strømavtalen være god

Akkurat nå bør strømavtalen være god

Mange menigheter i Den norske kirke bruker Knif-avtalen på strøm. «Vi fikk en besparelse på over 50.000 kroner», forteller Tor Helge Køhn.

Les mer her

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje, Knif Innkjøp

Jofred Nesje, Knif Innkjøp

Rådgiver
47 40 41 42 Epost ikon
Lars Petter Lovik, Fjordkraft

Lars Petter Lovik, Fjordkraft

915 79 686 Epost ikon