Bærekraftig kapitalforvaltning med Danske Invest
Foto: iStock

Bærekraftig kapitalforvaltning med Danske Invest

– Knif-medlemmene er svært opptatt av bærekraft og ansvarlig kapitalforvaltning, forteller Thomas J. Fladby

Publisert: 03.09.2020 - Oppdatert: 23.05.2022

Satser sterkere på bærekraftig kapitalforvaltning

Thomas J. Fladby har siden 2016 hatt ansvaret for Knif-avtalen i Danske Invest og jobbet med rådgivning til medlemmene. Nå får han full fokus på bærekraft og ansvarlighet som Senior ESG Spesialist i Danske Bank.

– I min nye rolle håper jeg i enda sterkere grad å kunne bidra i utviklingen av bærekraftige investeringer. Dette gleder jeg meg til!

Bærekraftige investeringer er på alles lepper om dagen. Thomas Fladby påpeker samtidig at det er full begrepsforvirring rundt nettopp dette. – Vi erfarer at organisasjoner og virksomheter som søker etter bærekraftige og ansvarlige investeringer, opplever denne begrepsforvirringen utfordrende. Dette gjelder også Knif-medlemmene, sier Fladby.

Etikk og samfunnsansvar

Bærekraft i sammenheng med kapitalforvaltning omtales gjerne som ESG (Environmental, Social and Governance). ESG er et velbrukt begrep, men det finnes per i dag ingen entydig definisjon på hva som faktisk er bærekraftig eller ansvarlig. Derfor er det i stor grad opp til den enkelte investor og kapitalforvalter å definere hva som menes med dette. – Det er ingen tvil om at når kundene overlater kapital til oss, er vårt fokus å levere konkurransedyktig risikojustert avkastning på lang sikt. Bærekraftig forvaltning er en hjørnesten i denne forpliktelsen til å skape verdi for kundene. Vi ønsker å gjøre dette gjennom å påvirke selskapene og bidra positivt til samfunnet som vi er en del av. Derfor er miljø, sosialt ansvar og eierstyring en integrert del av all forvaltning i Danske Bank, forteller Fladby.

Aktivt eierskap – mest effektivt

Fladby tror på samarbeid og dialog med de selskapene man investerer i. Danske Banks erfaring er at de gjennom en slik tilnærming i større grad kan påvirke og bidra til endring i riktig retning enn om man hadde trukket seg ut av selskapene.

– Aktivt eierskap ansees som en av de mest effektive mekanismene for å håndtere risiko, maksimere avkastningen og å bidra med positive effekter på samfunn og miljø.

– Vi mener at vi som investorer, på vegne av kundene, kan understøtte selskapene til å integrere bærekraft og utvikle seg i en positiv retning. Det styrker selskapene og kan bidra til god avkastning på investert kapital, understreker han. Danske Bank har likevel en liste over selskaper de ikke investerer i. Dette er selskaper som bryter med bærekraft og ansvarlighet på et mer generelt grunnlag. – Danske Bank investerer for eksempel ikke i selskaper som har aktivitet innenfor kontroversielle våpen og selskaper hvor en stor andel av inntektene kommer fra kull som benyttes i energiproduksjon eller oljesand. Disse er blant de fossile brennstoffressursene som påvirker miljøet mest negativt. Vi har besluttet å ekskludere disse for å støtte opp om Parisavtalen, sier Thomas. Utover dette kan Danske Bank velge å ekskludere ytterligere selskaper dersom de mener at dialog og aktivt eierskap ikke er den riktige veien å gå. De tilbyr nå en rekke fond med utvidede restriksjoner. – Dette er fond vi opplever svarer på de krav Knif-medlemmene har om ikke å være investert i selskaper med aktivitet innenfor områder som våpen, alkohol, tobakk eller pornografi. Utvalget består av både indeksfond og aktivt forvaltede fond, forteller Fladby.

Positive effekter på samfunn og miljø

Danske Bank mener aktivt eierskap er en av de mest effektive mekanismene for å håndtere risiko, maksimere avkastningen og å bidra med positive effekter på samfunn og miljø.

Danske Invest har tro på at det er mer bærekraftig å ta opp ESG-utfordringer aktivt med selskapene og gjennom dette støtte deres arbeid med å adressere og løse disse.

– Porteføljeforvalterne har en direkte dialog med selskapene vi er investert i. Investeringsteamene våre er eksperter på sine porteføljer, og de som kjenner selskapene best. De har derfor veldig gode forutsetninger for å avdekke både risikoer og muligheter knyttet til ESG, forteller han. – I første halvår i år hadde vi dialog med over 300 selskaper om over 80 ulike temaer knyttet til bærekraft og ansvarlighet. I hovedsak var dette banker, matindustri og olje og gass. Vi benytter også stemmeretten vi har som eier i selskapene. I første halvår deltok vi på 326 generalforsamlinger og stemte over nesten 5300 saker, avslutter Thomas Fladby.

Nysgjerrig på kapitalforvaltningsavtalen?

Nysgjerrig på kapitalforvaltningsavtalen?

Les mer om avtalen mellom Danske Invest og Knif Innkjøp