Avtale på avfallshåndtering
Foto: Retura

Avtale på avfallshåndtering

Mange har etterlyst innkjøpsavtale på håndtering av avfall. Nå har vi forhandlet og fått Knif-avtale med Retura Norge – en av landets ledende avfallsleverandører.

Publisert: 03.09.2020 - Oppdatert: 23.05.2022

Innsparing og KNIF-fordeler

NLM Gjenbruk med sine 35 gjenbruksbutikker over hele landet kjenner Retura Norge gjennom flere års samarbeid. – Vi er svært fornøyde med at Knif Innkjøp nå har fremforhandlet en avtale for hele Knif-fellesskapet. Dette gir oss gode besparelser og mulighet til å jobbe videre sammen med en god og seriøs leverandør, sier Tommy Eriksen, administrasjonsleder i NLM Gjenbruk

Tar vare på miljøet og ressursene

– Vi har jobbet mye med FNs bærekraftsmål. For å kunne bidra til å nå målene, er vi avhengig av ett tett samarbeid med våre kunder. Fokus er først og fremst økt kildesortering, men også å skape en felles plattform, hvor man kommuniserer hva vi sammen kan gjøre for å bidra til å ta vare på ressursene og minimere forurensning. Vårt fokus er å sikre optimal gjenvinning, forhindre at avfall kommer på avveie og at valgte avfallsløsninger tar hensyn til det CO2-avtrykket transportene medfører, sier Helene Willumsen, salgssjef for Retura Norge.

Innspill fra KNIF-medlemmene

– Denne avtalen er et godt eksempel på viktig initiativ fra våre medlemmer! Vi har fått en avtale med en leverandør som har sterkt fokus på miljø og ressursgjenvinning. Den er fremforhandlet gjennom innkjøpsfellesskapet mellom NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Knif Innkjøp. Vi gleder oss til å gjøre avtalen kjent for Knif-medlemmene og er spente på mottakelsen, sier salgssjef Jan Tore Risdal i Knif Innkjøp.

Retura Norge bidrar med kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger for den enkelte virksomhet.