Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige virksomheter. Frivillighet Norge skal stimulere til økt frivillig innsats til beste for den enkelte og samfunnet, og bidra til å videreutvikle bredden i det frivillige arbeid i Norge. Medlemskap er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ ikke-offentlig basis i Norge.

 

Frivillighet Norge skal arbeide for et best mulig samspill innen frivillig sektor og fremme frivillighetens interesser i samfunnet, gjennom å:

  • Styrke kunnskapen om frivillighet og drift av frivillig virksomhet
  • Heve bevisstheten om frivillighetens rolle i samfunnet
  • Fremme dialog mellom frivillig, offentlige og privat sektor.
  • Samordne påvirkningsarbeid for å sikre gode rammebetingelser for frivillig virksomhet.
  • Stimulere til debatt om de utfordringer frivilligheten står overfor.
  • Det faglige, politiske og praktiske arbeidet foregår i nettverks- og arbeidsgrupper.


Her vil du finne innmeldings-kriterier og -skjema, vedtekter samt mye annen informasjon om frivillig sektor - Frivillighet Norge